A következőkben felsorolt pontok a TriDoc standard rendszer azon lehetőségeit kívánják bemutatni, melyek révén a termék fejlesztés nélkül, pusztán a beépített paraméterezési lehetőségekre építve is testre szabható, a vállalat egyedi igényei szerint alakítható.

A rendszer bevezetésekor ezen pontok előzetes mérlegelése szükséges, hiszen a beállítások jelentős hányada a telepítést követően azonnal elvégzendő.

Felhasználók

A rendszer felhasználóinak létrehozása és karbantartása a Felhasználók képernyő segítségével történik. Minden felhasználó egyedi azonosítóval és jelszóval léphet be a rendszerbe. (A jelszavak központi kezelését AD/LDAP integrációval támogatjuk.)

A rendszerben egyidőben a rendszerbe betöltött licenceknek megfelelő számú felhasználó lehet aktív státuszban. A felhasználószám újabb licencek vásárlásával és feltöltésével a későbbiekben bármikor, korlátozás nélkül növelhető.

Amennyiben távozó kollégáink dokumentumaiba a jövőben is szeretnénk betekinteni, úgy javasolt a felhasználót törlés helyett inaktív állapotba helyezni.

Minden felhasználó számára egyedileg adható meg, hogy mely nyelven kívánja használni a rendszert. Ezt maga a felhasználó a későbbiekben, a rendszerbe történő belépéskor bármikor módosíthatja.

A felhasználóhoz a rendszer partnertörzséből tudunk konkrét személy adatlapokat rendelni.

A felhasználókat definiáló adatok:

 • Teljes név

 • Felhasználói név

 • Nyelv

 • Autentikáció formája

 • Jelszó

 • E-mail

 • Kapcsolódó személy

 • Szerepkör

 • Érvényesség ideje

 • Adminisztrátorként beléphet (Igen/Nem)

 • Aktív (Igen/Nem)

Szerepkörök és kapcsolódó jogosultságok

Minden felhasználóhoz minimum egy, de akár több szerepkör kerül hozzárendelésre. A rendszer különböző funkcióihoz a felhasználó szerepkörének/szerepköreinek megfelelően férhet hozzá.

A funkció jogosultságok megfelelő paraméterezésével, az egyes képernyőkön található gombok szintjéig szabályozható a hozzáférés.

A termékben a főbb általánosan előforduló szerepkörök már beállításra kerültek, így azok másolásával, módosításával a szerepkörök a vállalati hierarchiához való igazítása könnyedén megvalósítható.

Az egyes menüpontokhoz, funkciókhoz rendelhető hozzáférési szintek:

 • Teljes jog

 • Olvasási jog

 • Olvasási és írási jog

 • Nincs hozzáférés

 • (Egyedi jog)

Kategória és projekt jogosultságok

Az adatszintű hozzáférést a rendszer kategória és projekt szinten is biztosítja. A különböző kategóriákba tartozó dokumentumokhoz bizonyos felhasználók csak korlátozottan férhetnek hozzá.

A számlákba például csak a pénzügyi osztály szerepkörbe tartozók tekinthetnek bele.

A projekt jogosultságok egyes projektekhez tartozó dokumentumok megtekintésére, szerkesztésére adhatnak jogot bizonyos személyeknek.

Az a személy tehát, aki egyébként nem rendelkezik a pénzügyi osztály dokumentum hozzáférési jogaival, viszont az adott projekt dokumentumaira teljes körű hozzáférést kapott, hozzáférhet a projekthez rendelt számlákhoz.

Az egyes kategóriákhoz és projektekhez rendelhető hozzáférési szintek:

 • Teljes jog

 • Olvasási jog

 • Olvasási és írási jog

 • Nincs hozzáférés

Használt nyelvek

A rendszerben használt nyelvek a rendszer telepítésekor kerülnek beállításra. A beépített nyelv minden esetben az angol, az alapértelmezettként választott nyelv pedig az a nyelv, melyen a rendszert alapértelmezetten használni kívánjuk. Ezen felül további három nyelvet választhatunk.

Amennyiben a telepítést követően kerül új nyelv a rendszerbe, úgy a törzsadatok felviteléről külön kell gondoskodnunk.

A felhasználók a rendszer által felkínált nyelvek bármelyikén használhatják a rendszert. Az adatbevitel azonban egy nyelven történik.

Nyelvek testreszabása

A termék címkéinek fordítására egy ergonomikus, egyszerűen kezelhető nyelvi testreszabás képernyőn van mód. Így akár közvetlenül a fordítást követően magában a rendszerben megtekinthetjük a fordítás eredményét.

Termékünk fordítás-támogatási funkcióinak köszönhetően a fordítást végző munkatársak könnyedén kereshetnek egy-egy adott (pl. még nem lefordított) címkére, használhatnak úgynevezett ellenőrző nyelvet a fordítás megkönnyítésére, valamint figyelmeztetést kapnak amennyiben egy fordítás karakterszáma meghaladja a beállított optimális maximális karakterszámot.

Új nyelvek létrehozása

Az új nyelvek létrehozása történhet

 • meglévő nyelvre alapozva, annak módosításával, vagy

 • új nyelvi fájl készítésével, a teljes címke adatbázis lefordításával.

Az új nyelvek létrehozásához exportáljuk a rendszerből a megfelelő nyelvi fájlokat xml vagy xls formájában, majd a fordítást követően importáljuk vissza a teljes nyelvi fájlt.

Az exportált nyelvi adatbázis tartalmazza a forrás nyelvet, a célnyelvet, opcionálisan az ellenőrzőnyelvet valamint szűrhető duplikációkra. Részfordítások esetén fordíthatunk kiemelt modulokat, csak még le nem fordított címkéket, bizonyos címkéket vagy bizonyos azonosítóval rendelkező címkéket.

Törzsadatok

A törzsadatok a rendszer legördülő mezőiben megjelenő, adminisztrátori szinten egyedileg definiálható adatok. A törzsadatok módosítása azon feladatok közé tartozik, melyet mindenképpen a telepítést követően azonnal javallott elvégezni.

Törzsadatokhoz tartoznak:

 • Dokumentum kategóriák

 • Dokumentum típusok

 • Iktatóhelyek

 • Iktatókönyvek

 • Projekt kategória

 • Projekt típus

 • Projekt státusz

 • Cég kategóriák

 • Cég profilok

 • Személy kategóriák

 • Személy pozíciók, beosztások stb.

A törzsadatok a rendszerben használt összes nyelvre fordíthatók.

Egyedi mezők

A TriDoc standard rendszerben a különböző entitásokhoz kapcsolódóan tetszőleges számú egyedi mezők felvitelére van lehetőség.

Az egyedi mezők rendelhetők dokumentumokhoz és projektekhez; valamint a cégek és személyek kartonjait is bővíthetjük azokkal. Egyes esetekben - például a dokumentumokhoz kapcsolódó egyedi mezőknél - az egyedi mezők lehetnek típushoz kötött mezők is (pl. csak számlákhoz kapcsolódó 'Számla végösszege' mező).

A kötelező mezőként jelölhetjük meg azokat az egyedi mezőket, melyek kitöltését adatfelvitelkor kötelezővé kívánjuk tenni.

A mezők típusai lehetnek:

 • Szöveg - Text input

 • Szöveg mező - Text area

 • Dátum - Date

 • Egész szám - Long

 • Jelölő négyzet - Checkbox

 • Legördülő lista - List

A mezők megjelenhetnek:

 • Adatlapon

 • Szűrőmezőknél

 • Táblázatokban

 • Exportban

 • Nyomtatásban

Csoportos iktatási csatornák

Az automatikus tömeges dokumentumiktatás két fő csatornán keresztül lehetséges:

 • Alkönyvtárból történő iktatás

 • E-mail fiókból történő dokumentum iktatás

E-mail alapú iktató csatornák

E-mail csatorna alapú iktatás esetén az előre meghatározott e-mail fiókok adott időközönkénti beolvasásával történik az iktatás.

A lekérdezés történhet:

 • adott percenként

 • adott óránként

 • adott nap elteltével

 • soha (inaktív csatornák esetében)

A beolvasást követően az e-mailek automatikusan törlésre is kerülhetnek.

A TriDoc rendszerben tetszőleges számú e-mail alapú iktatócsatornák beállítására van mód.

Alkönyvtárból iktató csatorna

Alkönyvtár alapú iktatás esetén az előre meghatározott alkönyvtár adott időközönkénti beolvasásával történik az iktatás.

A lekérdezés történhet:

 • adott percenként

 • adott óránként

 • adott nap elteltével

 • soha (inaktív csatornák esetében)

A beolvasást követően a beolvasott fájlok automatikusan törlésre is kerülhetnek.

A TriDoc rendszerben tetszőleges számú alkönyvtár alapú iktatócsatornák beállítására van mód.

Automatikus meta adat rögzítés

Az automatikusan iktatásra kerülő dokumentumokhoz meta adatokat is rögzíthetünk. Ezek jöhetnek:

 • XML állományból a dokumentummal együtt, amely tartalma változik a dokumentumnak megfelelően,

 • állandó XML állományból vagy

 • a képernyőn megadott adatokból, amelyek minden rögzítésnél ugyanazok lesznek.

Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások képernyő néhány olyan alapvető beállítási lehetőséget tartalmaz, mellyel a rendszer adminisztrátora a rendszer működésbeli paraméterezését elvégezheti.

Rendszerszinten alkalmazható beállítások:

 • E-mail küldési beállítások

 • SMTP beállítások

 • Jelszó beállítások

 • Riportokban megjelenő rekordok száma

 • Feltölthető fájlok maximális mérete

 • Munkahét, munkanap beállításai

 • LDAP beállítások

 • Dokumentumokhoz és verziókhoz kapcsolódó beállítások

Szabadnap karbantartás

A szabadnapra eső munkanapok, valamint a munkanapra eső szabadnapok beállítása lehetővé teszi a feladatok, munkafolyamatok határidőre történő elvégzését.

Támogatás

Magas szintű támogatási szolgáltatások

Vegye igénybe projekt előkészítő és bevezetési szolgáltatásainkat. Szakértő munkatársaink és szakmai partnereink minden kérdésben állnak rendelkezésére.

Támogatás